DUX

DUX International is een Executive Search Bureau, opgericht in 1990 door Karin Doeksen in Londen. In 1994 opende Dux een kantoor in New York en in 2002 in Nederland. Met nu meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van internationale search en werving en selectie, beschikken wij over een uitgebreide expertise op het gebied van het searchen, selecteren, testen en evalueren van professionals. Zowel lokaal, nationaal als internationaal heeft DUX een groot netwerk opgebouwd van bevlogen, ter zake kundige en goed opgeleide professionals met gedegen kennis van zaken. Deze professionals geven dankzij hun netwerk snel en vaak doorslaggevend toegang tot oplossingen voor onze cliënten.

In Nederland richt DUX zich sinds 2009 specifiek en uitsluitend op functies
in de goede doelen-, culturele- en non-profit sector.

Het uitgangspunt hierbij is dat:

  • Ook deze sector de aandacht, specialisatie en professionalisering verdient om de beste mensen te vinden voor een specifieke functie, met de daarbij behorende gespecialiseerde begeleiding en advies
  • Ook professionals uit het bedrijfsleven of andere commerciële instellingen een waardevolle en essentiële bijdrage kunnen leveren binnen een functie in de non-profit en culturele sector. Wij werken er dan ook gericht aan om de overgang tussen de profit- en non-profit sector te bevorderen en kandidaten en cliënten hierbij te stimuleren en adviseren.

In Nederland is Dux al jaren actief op het gebied van de non-profit sector bij zowel sociale, maatschappelijke als culturele instellingen. Dux adviseert daarbij directies en treedt op als bestuurslid van een aantal instellingen. Motivatie hierbij is de overtuiging dat het belang van deze (maatschappelijke) sector voor onze samenleving immens groot is! In combinatie met een jarenlange search en recruitment ervaring richt Dux zich dan ook binnen deze sector op `de juiste persoon op de juiste plaats´.

Motivatie

DUX International heeft een verscheidenheid aan opdrachtgevers, variërend van culturele instellingen waaronder toneel, dans, muziek en beeldende kunsten, tot aan zorginstellingen, mensenrechtenorganisaties en NGO´s. Al deze organisaties hebben gemeen dat zij geen winstoogmerk hebben, doch een maatschappelijk doel nastreven. Dit vereist veelal een aparte structuur, aanpak en balans verdeling en ook aan aan de personen werknemers in deze organisaties worden extra eisen gesteld.
Op het gebied van Human Recources is onze visie dat er van het personeel van non-profit organisaties een extra betrokkenheid magworden verwacht. Namelijk een bijzondere en oprechte interesse in het doel van de organisatie. Deze oprechte betrokkenheid bevordert het bereiken van het uiteindelijke maatschappelijke doel van de organisatie en deze motivatie representeert weer het recht van diens bestaan.
DUX´s uitgebreide ervaring en kennis op dit gebied zorgt ervoor dat wij in staat zijn hierbij specifiek te selecteren en te adviseren.

Contact

Dux International
Nassauplein 25
2585 EC Den Haag

Tel +31 (0) 70 7 622 622
info@duxinternational.nl

Werkvelden

  • Cultuur en Sport
  • Educatie
  • Gezondheidszorg
  • Mensenrechten
  • Natuur & Milieu
  • (internationale) Ontwikkelingshulp