Privacy statement

Dux International heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van haar diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en kandidaten, en zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens. Dux International respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site (Dux International.com) en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Gebruik persoonsgegevens

Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Dux International en zich wil inschrijven als kandidaat kan dit doen door zich aan te melden vis ons online aanmeldformulier op onze website www.duxinternational.com of door persoonlijk contact. Daarmee geeft u ons persoonlijke informatie. Dux International gebruikt de persoonlijke informatie voor een aantal doelen, namelijk om een kandidaat a) in te schrijven in het kandidatensysteem, b) in contact te brengen met opdrachtgevers voor wie Dux International openstaande posities invult, c) in het kandidatensysteem te houden voor matching met toekomstige functies. Kandidaten die zich via een site of na persoonlijk contact aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving.

Bewaartermijn

Dux International bewaart de persoonlijke informatie om de bovengenoemde doelen te bereiken voor een periode van 12 maanden. Persoonlijke informatie van kandidaten die Dux International met opdrachtgevers deelt, wordt ook voor een periode van maximaal 12 maanden bewaard. Na afloop van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd, tenzij de kandidaat aangeeft dat Dux International de persoonlijke informatie voor eenzelfde periode mag blijven gebruiken voor matching op toekomstige functies.

Inzage, correctie en verwijdering

Een kandidaat mag altijd weten welke persoonlijke informatie Dux International bewaart. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via info@duxinternational.com. Een verzoek wordt binnen 4 weken behandeld.

Opslag en beveiliging

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die Dux International bedrijfsmatig gebruikt. Deze data wordt opgeslagen binnen de EU. De applicaties van Dux International worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of gebruik.

Derde partijen

Dux International schakelt voor haar dienstverlening in sommige gevallen externe dienstverleners in die de persoonlijke informatie van kandidaten ontvangen. Denk aan externe leveranciers van Dux International voor bijv. kantoorautomatisering, opslag, e-mail, telefoniediensten. Deze externe partijen mogen de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor die reden en het is ze niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan periodiek worden gewijzigd door Dux International. Kandidaten van wie Dux International persoonlijke informatie houdt, worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Dit Privacy Statement is afgegeven door:

Dux International
Nassauplein 25
2585 EC Den Haag

Contact

Dux International
Nassauplein 25
2585 EC Den Haag

Tel +31 (0) 70 7 622 622
info@duxinternational.nl

Werkvelden

  • Cultuur en Sport
  • Educatie
  • Gezondheidszorg
  • Mensenrechten
  • Natuur & Milieu
  • (internationale) Ontwikkelingshulp