Werkvelden DUX International

Dux International biedt functies binnen een breed spectrum van de non-profit sector, waaronder:

Cultuur & Sport

Muziek
Dans/Ballet
Theater/Toneel
Opera
Musical
Musea/Beelden Kunsten
Alle sporten, Federaties, Olympisch comité etc

Educatie

Universiteiten, Hoge Scholen, MBO
Basis- en Middelbare scholen
Voorlichting
Onderzoek
Public Affairs
Lobbyisme
Beleid / politiek
 

Zorg en Welzijn

Ziekenhuizen
Ouderenzorg
Gehandicaptenzorg
Stichtingen m.b.t. specifieke zorg, Nierstichting, Hartstichting
Kankeronderzoek
Geestelijke gezondheidszorg

Mensenrechten

Internationale mensenrechtenorganisaties
Vrouwenrechten
Homorechten
Kinderrechten
Vluchtelingenwerk
Allochtonenrechten
 

Natuur & Milieu

Bescherming van natuurgebieden
(Wildlife)conservation
Dierenbescherming
Duurzaamheid
Global warming
Energievraagstukken
Klimaatveranderingen
(Milieu)verontreiniging

Ontwikkelingshulp (internationaal)

Internationale NGO´s
Armoede- en hongerbestrijding
Hulp in specifieke gebieden, Afrika, India etc
Noodhulp
Milleniumdoelstellingen
Verenigde Naties
MicroFinancing

Contact

Dux International
Nassauplein 25
2585 EC Den Haag

Tel +31 (0) 70 7 622 622
info@duxinternational.nl

Werkvelden

  • Cultuur en Sport
  • Educatie
  • Gezondheidszorg
  • Mensenrechten
  • Natuur & Milieu
  • (internationale) Ontwikkelingshulp