Werkwijze DUX International

Partners

Om het vinden van de juiste kandidaten zo breed en tegelijkertijd zo gericht mogelijk te laten verlopen, maakt DUX gebruik van een partnership-model.
DUX werkt met partners die bij de organisatie aangesloten zijn op grond van hun specifieke ervaring, interesse- en netwerk. Dit vergroot het bereik van DUX in de gehele non-profit markt aanzienlijk, en staat garant voor een diepgaande inhoudelijke kennis binnen de verschillende werkvelden.
Sommige partners hebben hun kennis en ervaring opgedaan binnen de culturele, medische-, educatieve, sport en/of NGO wereld. Anderen hebben een relevant (inter)nationaal netwerk. Er zijn partners met contacten in charitatieve instellingen, fondsen en stichtingen, maar er zijn er ook die een commerciële achtergrond hebben in het bedrijfsleven.
Al deze partners kunnen ingezet worden op de verschillende search opdrachten, waarbij DUX een beroep kan doen op hun expertise, naar gelang het werkveld. Dit partnership-model heeft zich de laatste jaren gestaag uitgebreid en DUX is trots dat zij meer en meer professionals en deskundigen uit alle sectoren met raakvlakken in de non-profit markt tot haar partners kan rekenen.
Samen wordt op deze wijze gewerkt aan de missie van DUX International, “professionaliteit, specialisatie en transparantie in de non-profit sector”

Search

Bij het vinden van een geschikte kandidaat voor de functie maken wij gebruik van de volgende bronnen:

 • Een uitgebreide database van professionals met werkervaring zowel binnen als buiten de non-profit sector. Alle kandidaten zijn zorgvuldig geselecteerd en persoonlijk geïnterviewd op hun specifieke kennis, vaardigheden, ervaring en interesses. Wij maken hierbij gebruik van een model dat deze specifieke ambities in beeld kan brengen binnen een gestandaardiseerd profiel. Dit unieke kandidaatsprofiel maakt het mogelijk kandidaten veel gerichter (naast hun kennis en ervaring) ook op hun interesses en motivatie te selecteren.
 • Een groot netwerk van in de sector bepalende mensen, dat gebruikt kan worden voor specifieke expertise en contacten. Dit netwerk heeft Dux door de jaren kunnen opbouwen.
 • Het plaatsen van advertenties. Mochten de bovenstaande twee bronnen niet toereikend zijn, of wanneer de opdrachtgever om specifieke redenen graag gebruik maakt van de media, dan kan Dux een advertentie plaatsen, waarbij DUX kan adviseren bij de juiste keuze van media, alsmede bij de handling van respons en het verder begeleiden van het selectie proces.

Procedure

Zodra DUX de search procedure kan starten zal het de volgende stappen nemen:

 • Opstellen en doorspreken van een definitief profiel, zodat het voor alle betrokkenen duidelijk is wat er van de kandidaat wordt verwacht
 • Search- en interviewproces, met als doel om uiteindelijk een kleine groep kandidaten te selecteren en aan de opdrachtgever voor te stellen ter interview. De introductie van het resumé zal altijd begeleid worden door een toelichting op het profiel, een omschrijving van de motivatie van de kandidaat alsmede door een sterkte/zwakte analyse.
 • interviews met de opdrachtgever. Uitnodigingsbrieven worden verstuurd en de communicatie met de kandidaten zorgvuldig gecoördineerd, gevolgd door intensief overleg en een nabespreking.

(Afhankelijk van de wensen van de cliënt en/of op evt advies van DUX kan er vóór de eerste interview ronde een zgn `speeddating` worden georganiseerd. Dit betekent dat de opdrachtgever de kandidaten vlak na elkaar en slechts voor korte duur zal spreken, waarna de gesprekken aan de hand van een aantal korte van te voren specifiek opgestelde condities zullen worden geëvalueerd en ingeschaald.)

 • Vervolggesprekken met de laatste kandidaten en checken van referenties
 • Arbeidsvoorwaarden en finalisering

Samenwerking

Wij hechten veel belang aan een regelmatig en persoonlijk overleg met de opdrachtgever en/of contactpersoon tijdens de gehele wervingsprocedure. Door nauw samen te werken meent Dux een betere match tot stand te kunnen brengen: DUX zal dan ook betrokken zijn bij alle fasen, waaronder:

 • profiel helder en scherp stellen
 • overleg en advies met kandidaten (ook na aanstelling)
 • suggestesties over mogelijke andere kandidaten
 • adviseren, informatie toevoegen en feedback geven
 • aanvulling over sterkte en zwakte analyse
 • referenties

Contact

Dux International
Nassauplein 25
2585 EC Den Haag

Tel +31 (0) 70 7 622 622
info@duxinternational.nl

Werkvelden

 • Cultuur en Sport
 • Educatie
 • Gezondheidszorg
 • Mensenrechten
 • Natuur & Milieu
 • (internationale) Ontwikkelingshulp